Privacy Statement

Indien je door middel van een email of invulformulier gegevens aanvraagt worden deze gebruikt om met je in contact te treden. Indien je op deze manier je gegevens aan ons hebt verstrekt kan het gebeuren dat je een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

Marja Textiel zal de door jou opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

Indien je dit wenst heb je de mogelijkheid om jouw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht je hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij je dit per brief, fax of email kenbaar te maken via:

Marja Textiel B.V.
Postbus 175
4920 AD Made
T: +31 (0)162-68 58 89
F: +31 (0)162-68 66 85
klantenservice@jolamode.nl

Naar boven
Blijf op de hoogte Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op
Divide